Terapia funkcji poznawczych

Proponujemy autorski cykl zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów oraz gier komputerowych. Wśród metod, które z powodzeniem wykorzystujemy w naszym gabinecie, wiodącą jest terapia kognitywna w oparciu o system RehaCom – lidera w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji funkcji poznawczych. Sięgając po najskuteczniejsze metody, opracowując indywidualne programy terapii oraz precyzyjnie dostosowując ich zakres do potrzeb pacjenta – proponujemy działania wspomagające:

Koncentrację

Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację uwagi na określonych bodźcach, szybkość wychwytywania i zapamiętywania szczegółów oraz szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Pamięć

Doskonalenie mechanizmów przekazywania informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej – niezbędnego elementu nauki. Ćwiczenia zapamiętywania informacji, słów, obrazów i twarzy.

Funkcje wykonawcze

Poprawa zdolności logicznego myślenia, myślenia wielotorowego, działań arytmetycznych wykonywanych w sposób intuicyjny, umiejętności planowania i porównywania.

Efektywne czytanie

Kształcenie umiejętności syntetyzowania bodźców wzrokowych, selekcji odczytywanych treści, przyspieszenie tempa odczytywania informacji przy jednoczesnym ich zrozumieniu i zapamiętaniu.

Pole widzenia

Treningi sakadowe dla osób z zaburzoną zdolnością wzrokowej penetracji pola widzenia, poprawiające spostrzegawczość, refleks oraz zwiększające kąt widzenia.

Koordynację wzrokowo-ruchową

Doskonalenie umiejętności łączenia funkcji postrzegania z wykonywaniem określonych czynności - poprawa umiejętności pisania, rysowania, wycinania, etc.

Czym jest metoda RehaCom ?

Jedną z metod, które wykorzystujemy w naszych działaniach terapeutycznych jest system RehaCom. Metoda ta jest rezultatem wieloletniej interdyscyplinarnej współpracy psychologów, neurologów i inżynierów z Magdeburga, którzy od 1986 r stale rozwijają i udoskonalają techniki komputerowe stosowane w reedukacji czynności poznawczych i ruchowych. Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom, jego skuteczność została również potwierdzona w Warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. System ten jest z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu instytucjach medycznych i psychologicznych na całym świecie.

System RehaCom daje się precyzyjnie skonfigurować pod względem indywidualnych możliwości osoby ćwiczącej i na bieżąco dostosowywać do okreslonych potrzeb.

drive01
drive02 drive02 drive02

Przebieg terapii

Opracowanie indywidualnego planu neuroterapii poprzedzone jest wnikliwym badaniem psychologicznym przeprowadzonym przez specjalistę. Doświadczony psycholog przeprowadza stosowną diagnostykę poprzez rozmowę z osobą badaną, wywiad psychologiczny, obserwację, a także testy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi psychologicznych.

Diagnoza psychologiczna
01
Diagnoza

Przeprowadzana na podstawie analizy wywiadu, testów i obserwacji.

Planowanie terapii
02
Plan terapii

Opracowany indywidualnie i modyfikowany w razie potrzeb.

Neuroterapia
03
Cykl sesji i treningów

Realizacja planu zmierzająca do osiągnięcia zakładanych celów terapii.

Centrum Terapeutyczne Sylaba

Obejmujemy terapią:

 • dzieci i młodzież - głównie z zaburzeniami koncentracji i trudnościami w nauce (w tym ADD, ADHD, problemy dyslektyczne)
 • dorosłych - w celu rehabilitacji neuropsychologicznej (po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych, z chorobami neurologicznymi - w tym epilepsją)
 • seniorów - w celu zapobiegania demencji jak i z rozpoznanymi zespołami otępiennymi (wczesne stadia Choroby Alzheimera).

Wskazania do terapii:

 • problemy z koncentracją uwagi
 • problemy z zapamiętywaniem i pamięciowym uczeniem się
 • trudności w czytaniu ze zrozumieniem
 • problemy z planowaniem
 • trudności w myśleniu wielotorowym
 • problemy z analizowaniem złożonych danych i faktów
 • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
 • problemy z kojarzeniem i rozpoznawaniem twarzy
 • problemy z zapamiętywaniem faktów
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz czasu reakcji
drive02 drive02

Nasi specjaliści

Posiadamy wieloletnie doświadczenie terapeutyczne - zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i z dorosłymi. Na bieżąco doskonalimy nasze metody i techniki pracy stale podnosząc nasze kwalifikacje. Ścisła współpraca psychologa i terapeuty pozwala opracowywać spersonalizowane programy terapeutyczne i gwarantuje osiągnięcie najlepszych wyników.

Magdalena Lorenc

psycholog, psychoterapeuta, neuroterapeuta

Anna Pawska

terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta metody RehaCom

Centrum Terapeutyczne w Mogilanach

Jesteśmy zespołem specjalistów z dziedziny psychologii, logopedii, pedagogiki i neuroterapii, których nadrzędnym celem jest pomoc dzieciom oraz dorosłym w ich trudnościach i problemach rozwojowych, szkolnych i życiowych.
mgr Magdalena Lorenc

Poradnia Psychologiczna Balans

Poradnia psychologiczna zaprasza zarówno dzieci i młodzież oraz ich rodziców, jak i osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne. Oferujemy szeroki zakres diagnostyki (badania psychologiczne, testy, w razie potrzeby kończące się wydaniem opinii lub zaświadczeń dla różnych celów), jak też poradnictwo i wsparcie psychologiczne, a także bogatą ofertę działań terapeutycznych: terapię psychologiczną i neuropsychologiczną, ćwiczenia psycho-pedagogiczne, planowanie i koordynowanie indywidualnych programów neuroterapii EEG-Biofeedback oraz psychoterapię indywidualną i konsultacje rodzinne.

Charakter pierwszej wizyty (czas trwania i ewentualne potrzebne informacje czy dokumenty) jest zawsze szczegółowo ustalany podczas rejestracji telefonicznej. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 602-527-117. Z pewnością udzielimy wyczerpujących informacji odnośnie naszych możliwości pomocy lub skierujemy w odpowiednie miejsce do innych ośrodków.

W gabinetach przyjmują:
Magdalena Lorenc - psycholog, psychoterapeuta
Małgorzata Dziedzic - psycholog, psychoterapeuta
Barbara Kulac - psycholog, terapeuta
Paulina Bucka - psycholog
Katarzyna Budyś - psycholog
Justyna Kmera - psycholog, psychoterapeuta
Magdalena Kruczek - psycholog
Katarzyna Kurdziel - psycholog, psychoterapeuta
Jarosław Zamorski - psycholog, psychoterapeuta
Anna Pawska - terapeuta
Elżbieta Ożóg - psycholog
Irina Gomeniuk - coach

Poradnia Psychologiczna
mgr Magdalena Lorenc, mgr Anna Pawska

Terapia Funkcji Poznawczych

Proponujemy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom cykl zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem programów oraz gier komputerowych opracowanych przez sepcjalistów z dziedziny neuroterapii oraz neurorehabilitacji. Proponowana przez nas metoda terapeutyczna ma formę autorską i opiera się na wykorzystaniu odpowiednio dobranego sprzętu oraz oprogramowania (aplikacje, programy komputerowe, panel rehabilitacyjny, etc.) od różnych, wiodących na rynku producentów.

Proponujemy treningi pamięci, koncentracji oraz efektywnego uczenia się. Skupiamy się na elementach treningu szybkiego czytania, rozwijania funkcji wykonawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczeniach poszerzających pole widzenia. Polecamy cykle sesji treningowych odbywające się jeden lub dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie terapeutyczne trwa w całości 40 minut (w tym 35 min intensywnego treningu).

Kwalifikacja do treningów raz ustalenie indywidualnego planu terapii:
mgr Magdalena Lorenc, tel. +48 602 527 117

Gabinet Terapeutyczny
mgr Katarzyna Gaca

Poradnia Logopedyczna Sylaba

Poradnia Logopedyczna oferuje szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych opartych o tzw. NOWĄ LOGOPEDIĘ, która bazuje na najnowszych osiągnięciach naukowych dotyczących rozwoju mowy dziecka i rozumiana jest jako świadome i systemowe oddziaływanie na wszystkie sfery poznawcze, a tym samym stymulację mowy, bądź jej terapie w razie wystąpienia wad wymowy.

W zajęciach wykorzystuje się METODĘ KRAKOWSKĄ®, która oparta jest na wczesnej nauce czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej. Metoda ta wspaniale stymuluje mowę dzieci niemówiących oraz wpływa na rozwój sfer psychofizycznych dzieci, aby przed rozpoczęciem nauki w klasie I osiągnęły pełną dojrzałość. Terapia w gabinecie logopedycznym wzbogacana jest o szereg form i pomocy dydaktycznych, jak i logorytmikę.

W gabinetach przyjmują:
mgr Katarzyna Gaca - logopeda, neuroterapeuta
mgr Izabela Dębska-Malec - logopeda, pedagog
mgr Aneta Sechman - logopeda, neuroterapeuta
Umówienie spotkania z logopedą: tel. 607 – 533 – 085

Poradnia Logopedyczna
mgr Katarzyna Gaca, mgr Aneta Sechman,
mgr Magdalena Lorenc

Gabinet EEG-Biofeedback

Neuroterapia EEG-Biofeedback to nowa metoda medyczno-psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Obecnie wykorzystywana do wspomagania leczenia w ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, cieszy się dużym uznaniem w Polsce. Jest oficjalną metodą leczenia wpisaną do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Biofeedback to terapia oparta na metodzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, która na bieżąco monitoruje parametry neurofizjologiczne trenowanej osoby.

Osoby zdrowe mogą, w zależności od potrzeb i zastosowanego programu treningowego, znacznie poprawić koncentrację uwagi, wspomóc procesy zapamiętywania, zwiększyć kreatywność, motywację do pracy, koordynację ruchową oraz zmniejszyć poczucie napięcia i niepokoju. Osoby chore mogą natomiast uzyskać redukcję myśli natrętnych, podwyższenie nastroju, zwiększenie motywacji, redukcję niepokoju, lęku, poprawę funkcji poznawczych (pamięci i uwagi).

Do treningów EEG-Biofeedback w naszym Centrum staramy się podchodzić bardzo odpowiedzialnie, oferując je tylko tym pacjentom, którzy kwalifikują się do tego rodzaju pracy. W wielu wypadkach sami proponujemy zastosowanie innych form np. psychoterapii, terapii pedagogicznej czy logopedycznej lub łączymy je ze sobą stosując wówczas treningi Biofeedback jako uzupełniające, wspomagające.
Kontakt w celu ustalenia pierwszej wizyty: tel. 602-527-117

Gabinet EEG-Biofeedback

Cennik Zajęć Neuroterapii

Pojedyncze spotkanie terapeutyczne trwa 40 minut. Zalecana długość cyklu terapeutycznego (ilość sesji treningowych niezbędna do osiągnięcia zakładanych wyników) ustalana jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania pacjenta z psychologiem. Każdy cykl terapeutyczny jest precyzyjnie dostosowywany do określonych potrzeb i wymagań pacjenta. Sesje terapeutyczne odbywają się cyklicznie, jeden lub dwa razy w tygodniu.

90/ Sesję

Jedna sesja

Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną to 90zł w przypadku dokonywania płatności każdorazowo po zakończonych zajęciach.


85/ Sesję

Pakiet 20 sesji

Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną wyniesie 85zł w przypadku jednorazowego wykupienia pakietu 20 treningów.
Cena takiego pakietu to 1700zł.

80/ Sesję

Pakiet 40 sesji

Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną wyniesie 80zł w przypadku jednorazowego wykupienia pakietu 40 treningów.
Cena takiego pakietu to 3200zł. (rabat 400zł)

Galeria